magyar  •  english  •  deutsch
A Kar régi honlapja
TÓK Alumni
ELTE TÓK Alapítványok
Quaestura iroda
Kollégiumok
ELTE
HEFOP
Társintézmények
Drámaszínpad
Zenés Színpad
NÉPEK MESÉI - XI. ORSZÁGOS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI MESEMONDÓ VERSENY
2019. március 21. Részletek »
 
ELTE Nyílt Nap sajátos nevelési igényű tanulóknak
Részletek »
 
TDK 2018 - szekciók beosztása
Részletek »
 
„Children’s Access to Play in Schools – Játékbarát iskolákat
Részletek »
 
19. Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny
2018. november 9. és 10. Részletek »
 
BEAC sporttörténeti kiállítás
Részletek »
 
In memoriam
Részletek »
 
ELTE-s sikerek az Országos Egyetemi - Főiskolai Röplabda Bajnokság döntőjében
Részletek »
 
Dr. Kolosai Nedda riportja a Katolikus Rádióban
Részletek »
 
Az MTA új doktorait köszöntötték az Akadémia Székházában 2018. december 5-én
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karáról Dr. Csíkos Csaba, a Matematika Tanszék egyetemi docense vette át az MTA doktori címet tanúsító oklevelét. Részletek »
 
NYÍLT NAP a TÓK-on
Részletek »
 
Az ELTE-TÓK véleménye a NAT 2018 tervezetéhez
Részletek »
 
Pályázati kiírás kutatói ösztöndíj elnyerésére
Részletek »
 
TDK határidők - 2018. ősz
Részletek »
 
Meghívó a Digitális Pedagógiai Tanszék "Algoritmikus gondolkodás fejlesztése padlórobotok segítségével" című módszertani segédletének könyvbemutatójára
Részletek »
 
Tanévnyitó - 2018. 09. 04.
Részletek »
 
.: TANÍTÓKÉPZÉS A MÚLT ÉS JÖVŐ METSZETÉBEN :.
.: Információk Felvételizőknek :.
.: Továbbképzéseink :.
.: :.
.: :.
.: :.
.: :.
BEAC sporttörténeti kiállítás megnyitója - 2019. 02. 13.
Tavaszi Virág kiállításának megnyitója - 2019. 02. 14.
Dékáni szakmai nap - 2019. 02. 06.
Zenepedagógiai konferencia - 2019. 01. 24.
Nyílt nap a TÓK-on - 2019. 01. 25.
Német nemzetiségi nap - 2018. 10. 18.
Karácsonyi koncert - 2018. 12. 13.
Karácsonyi ünnepi vacsora - 2018. 12. 13.
Bajzáth Mária előadása - 2018. 12. 12.
ÓTE Idegennyelvi és nemzetiségi tagozatának ülése - 2018. 12. 07.
A Kari Tanács gratulál Szuchy Gabriellának - 2018. 12. 06.
Kari TDK eredményhirdetés - 2018. 12. 05.
Újabb TÓK-os siker - 2018.
Interkulturális Kompetenciák Fejlesztése a Pedagógusképzésben Erasmus+ KA2 IECEC project training - 2018. 11. 28.
Kari TDK - 2018. 11. 28.
Tanórán Kívüli Nevelés Kutatóműhely alakuló ülése - 2018. 11. 19.
A Magyar Tudomány Ünnepe - 2018. 11. 15.
Kerekasztal–beszélgetés a Tolerancia Világnapjához kapcsolódóan - 2018. 11. 14.
Retorikai Konferencia és 19. Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny - 2018. 11. 9-10.
Dr. Margaret Berci, a New Yorki Egyetem professzora a TÓK vendége - 2018. 11. 08.
Köztársasági ösztöndíjasok - 2018
ELTE FESZT - 2018. október 12. - TÓK szekciók
Dorothee Lehr-Balló lektor nagyszékelyi néprajzi adománya a TÓK számára - 2018. 10. 18.
Kutatók Éjszakája - 2018. 09. 28.
B2 Nyelvvizsga show - 2018. szeptember
Dobj el mindent és tanulj nyelveket - taníts nyelveket - 2018. 09. 26.
Tanévnyitó - 2018. 09. 04.
Márkus Éva dékánasszony augusztus 27-én fogadta Pintes Gábort, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának dékánját
Az ELTE 23. Kárpát-medencei Nyári Egyetemén karunk oktatói a művészeti nevelés témakörében tartottak előadásokat, workshopokat.
Diplomaosztó ünnepség - 2018. 07. 10.
  © 2 0 1 4 - 2 0 1 9   E L T E   T A N Í T Ó -  É S  Ó V Ó K É P Z Ő   K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.    •    Telefon :: (+36 1) 487 8100    •    Fax :: (+36 1) 487 8196    •    Webform :: küldje el véleményét!